Szkoły ETE im. Alberta Schweitzera

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Wielka Liga Czytelników - bierzemy udział!

Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w VII Ogólnopolskim Konkursie Wielka Liga Czytelników, który skierowany jest do uczniów klas 1–8 szkół podstawowych. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych: 

 • klasy 1-3 

 • klasy 4-6

 • klasy 7-8. 

Konkurs przebiega w trzech etapach: 

1) Etap pierwszy (szkolny/biblioteczny) – indywidualne zdobywanie sprawności czytelniczych w szkołach podstawowych i bibliotekach publicznych. 

2) Etap drugi (test półfinałowy) – test indywidualny w szkołach podstawowych i bibliotekach publicznych. 

3) Etap trzeci (ogólnopolski) – test drużynowy online (finał).

Etap pierwszy konkursu – sprawności czytelnicze. 

 1. Etap pierwszy rozpoczyna się 23 października 2023 r. i trwa do 1 marca 2024 r. 
 2. Uczestnik konkursu pobiera formularz zgłoszeniowy u Koordynatora Placówki lub ze strony internetowej konkursu (www.wielkaliga.pl). Formularz zgłoszeniowy wypełnia rodzic/opiekun prawny i przekazuje Koordynatorowi Placówki. 
 3. Uczestnicy pierwszego etapu zdobywają sprawności poprzez czytanie książek konkursowych z listy tytułów wybranych przez Koordynatora Placówki oraz rozwiązywanie przygotowanych do nich testów. Warunkiem koniecznym zaliczenia pierwszego etapu konkursu jest zdobycie minimum pięciu sprawności.
 4. Testy do przeczytanych książek udostępnia uczestnikom konkursu Koordynator Placówki. Testy zawierają pytania dotyczące treści całej książki lub jej fragmentu, a także pytania interdyscyplinarne powiązane z treścią książki.
 5. Każdy formularz testu WLC dotyczy jednej książki. Za wypełnienie każdego formularza można uzyskać maksymalnie 100 punktów. Do zaliczenia każdego testu konieczne jest zdobycie minimum 80 punktów. Za zaliczenie testu uczniowie otrzymują jedną sprawność. Koordynator Placówki wprowadza informacje o uzyskanych przez uczniów sprawnościach na platformę WLC.
 6. Uczestnik konkursu rozwiązuje test do danej książki tylko raz. Niezaliczenie testu nie dyskwalifikuje ucznia z konkursu. Uczestnik może kontynuować udział w projekcie, rozwiązywać testy do innych książek i zdobywać sprawności.
 7. Dozwolona, a nawet wskazana jest wspólna praca dzieci z rodzicami/opiekunami. Rodzice/opiekunowie powinni wspierać dzieci podczas udziału w konkursie np. poprzez wspólne czytanie książek konkursowych, czy też zachęcanie do ich czytania, pomoc przy rozwiązywaniu testów polegającą na nakierowaniu młodych czytelników na właściwy tok myślenia czy odpowiednie źródło informacji. Rodzice/opiekunowie pomagają w rozwiązywaniu zadań, ale nie mogą wypełniać testu za dziecko. Wyjątkiem jest pomoc przy wypełnianiu testu przez uczniów klas pierwszych, którzy nie opanowali jeszcze umiejętności pisania.
 8. Koordynator Placówki przyjmuje od uczniów rozwiązane testy pierwszego etapu do 1 marca 2024 r.
 9. Dopuszczalne jest przyznanie uczestnikowi po jednej sprawności za: 
  • zajęcie I, II lub III miejsca w innym konkursie czytelniczym, który realizuje dana placówka;

  • napisanie recenzji lub wykonanie pracy plastycznej do konkursowej książki.

 10. W kolejnym etapie konkursu – teście półfinałowym, mogą wziąć udział wyłącznie ci uczestnicy konkursu, którzy zdobędą minimum 5 sprawności.

Lista książek 1-3Lista książek 4-6Lista książek 7-8WLC2

 

Etap drugi konkursu – test półfinałowy.

 1. Termin etapu drugiego (testu półfinałowego) - 14 marca 2024 r.
 2. Etap drugi odbywa się w szkole lub bibliotece publicznej bez udziału rodziców i bez dostępu do konkursowej lektury.
 3. Test półfinałowy będzie dotyczył znajomości treści książki, wskazanej przez Komitet Organizacyjny, innej dla każdej kategorii.
 4. Tytuły książek zostaną udostępnione na stronie konkursu: www.wielkaliga.pl.
 5. Po przeprowadzeniu testu półfinałowego placówki (szkoły/biblioteki publiczne) uczestniczące w konkursie wyłaniają do etapu ogólnopolskiego maksymalnie po trzech zawodników z każdej kategorii (kl. 1–3, kl. 4–6 i kl. 7–8), którzy uzyskali najlepsze wyniki w teście półfinałowym, ale nie mniej niż 80% punktów.
 6. W przypadku trudności w wyłonieniu zwycięzców na skutek równej liczby punktów, Koordynator Placówki przeprowadza dogrywkę (ustną lub pisemną).
 7. Koordynator Placówki do 5 kwietnia 2024 r. na platformie WLC: a) wprowadza wartości procentowe uzyskanych przez uczniów punktów z testu półfinałowego; b) zaznacza zwycięzców etapu drugiego (maksymalnie trzech z każdej kategorii), którzy uzyskali największą liczbę punktów (minimum 80% punktów) z testu półfinałowego.
 8. Zwycięzcy etapu drugiego tworzą drużynę (od 1 do 3 uczniów) reprezentującą daną placówkę w trzecim (ogólnopolskim) etapie konkursu.

 

Etap trzeci (finał ogólnopolski) – test drużynowy online.

 1. Termin etapu ogólnopolskiego: 9 maja 2024 r.
 2. Szczegółowe warunki przebiegu etapu trzeciego będą opisane w instrukcji przeprowadzenia Finału VII Ogólnopolskiego Konkursu Wielka Liga Czytelników.
 3. Etap odbywa się w szkole lub bibliotece publicznej bez udziału rodziców i bez dostępu do konkursowej lektury.
 4. W przypadku rezygnacji z udziału w etapie ogólnopolskim któregoś ze zwycięzców, może go zastąpić kolejny uczestnik z najwyższą liczbą punktów, minimum 80%.
 5. Organizatorzy konkursu przygotują testy finałowe dla każdej kategorii.
 6. Test finałowy odbędzie się online i będzie dotyczył znajomości treści książki, wskazanej przez Komitet Organizacyjny, innej dla każdej kategorii.
 7. Tytuły książek zostaną udostępnione na stronie konkursu www.wielkaliga.pl.
 8. Komitet Organizacyjny przesyła wyniki testu finałowego do Koordynatorów Wojewódzkich, którzy rozsyłają je Koordynatorom Powiatowym. Koordynatorzy Powiatowi natomiast przesyłają wyniki testu do Koordynatorów Placówek.
 9. Uczestnicy etapu trzeciego otrzymają dyplomy. Przyznane zostaną następujące tytuły:
 • za zajęcie I miejsca – Mistrz Polski – dla uczestników, którzy zdobędą od 90% do 100% punktów w teście finałowym;za zajęcie I miejsca – Mistrz Polski – dla uczestników, którzy zdobędą od 90% do 100% punktów w teście finałowym;

 • za  zajęcie II miejsca – I Wicemistrz Polski – dla uczestników, którzy zdobędą od 80% do 89% punktów w teście finałowym; 

 • za za zajęcie III miejsca – II Wicemistrz Polski – dla uczestników, którzy zdobędą od 70% do 79% punktów w teście finałowym;

 • za udział - Finalista VII Ogólnopolskiego Konkursu Wielka Liga Czytelników – dla uczestników, którzy zdobędą poniżej 70% punktów w teście finałowym.

 WLC4         WLC5             WLC3

 

 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj11
Miesiąc3030
Wszystkie568003

Currently are 43 guests online

Budząca się Szkoła

logo budzącej się szkoły

Zasady naboru do SP ETE

plakat nabór 2022

WSPARCIE UCZNIÓW Z UKRAINY – PROJEKT ŚFL

logo ŚFL

Nadchodzące wydarzenia

Plan lekcji na rok szkolny 2023/2024 

23.10.23r. - wystartowała Wielkia Liga Czytelników

26.02.24r. - wyjście na łyżwy dla klas 4-6 SP

02.03.24r. - Dzień Otwarty Szkół ETE

14.03.24r. - Konkurs matematyczny Puchacz Piotr

21.03.24r. - Kangur Matematyczny 2024

 

Do końca roku szkolnego pozostało
...

Nasze projekty

logo budzącej się szkoły 

logo ŚFL

WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW LOGO

 AKCJE

REK-PÓŁKLONI

 ikona-mini-karuzeli

logo-konkursowelogo 

ku pokrzepieniu serctataWete

logo turniej pilki noznej 1turniej_zbijakaj.jpg 

 tutoring

DZIM