Szkoły ETE im. Alberta Schweitzera

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Ogólne zasady naboru

Ogólne zasady naboru do SP ETE

Przyjmowanie uczniów do Szkoły Podstawowej ETE:

 1. Dziecko przyjęte jest do SP ETE po spełnieniu przez Rodziców (prawnych opiekunów) następujących warunków:
  1. zapisanie dziecka na listę prowadzoną przez sekretariat szkoły: złożenie stosownej Karty Zgłoszenia z  danymi dziecka oraz podpisami Rodziców (prawnych opiekunów),
  2. rozmowa kwalifikacyjna Rodziców z Dyrektorem Szkoły, która umożliwia porozmawianie o wartościach i etosie Szkół oraz  poznanie oczekiwań Rodziców ucznia.
  3. ocena kompetencji społecznych kandydata na ucznia
  4. uiszczenie odpowiednich opłat (wpisowe, czesne)
  5. podpisanie przez Rodziców dziecka (prawnych opiekunów) umowy ze Szkołą,
 2. W  przypadku większej liczby kandydatów niż dostępna liczba miejsc w Szkole, decyzję o przyjęciu danego dziecka podejmuje Komisja Rekrutacyjna. Szkoła w pierwszej kolejności zapewnia miejsce dla: rodzeństwa uczniów uczących się w Szkole, dzieci nauczycieli uczących w Szkołach ETE oraz dzieci, które uczyły się w oddziale przedszkolnym w SP ETE.
 3. Sposób przeprowadzenia i zakres rozmowy kwalifikacyjnej oraz warunki przyjęcia ucznia do klas II-VI określa Dyrektor w porozumieniu z Zarządem.

Przed podpisaniem umowy  wymagana jest ocena kompetencji społecznych kandydata na ucznia podczas spotkania wszystkich dzieci z wychowawcą i pedagogiem (klasy 0-1), a w przypadku naboru w czasie roku szkolnego - w postaci dnia próbnego w szkole.

Jeżeli uczeń posiada gotowość szkolną, dyplomy i zaświadczenia o osiągnięciach warto je dołączyć do kompletu dokumentów.

Nabór śródroczny

Jeżeli w danej klasie są wolne miejsca istnieje możliwość przyjęcia ucznia od września danego roku szkolnego lub w jego trakcie.

 

Szczegółowe zasady naboru do klas 0-1 SP ETE

 

Poniżej przedstawiamy Państwu zasady naboru do pierwszych klas lub oddziału „0” w Szkole Podstawowej ETE im. Alberta Schweitzera w Gliwicach

Proces naboru uczniów do klas 0-1 SP ETE realizowany jest w następujących krokach:

Krok 1 – Wypełnienie Karty Zgłoszenia

Pierwszym etapem rekrutacji jest złożenie w sekretariacie szkoły Karty Zgłoszenia wraz z wymaganymi w niej dokumentami. Jeśli uczeń posiada opinię lub orzeczenie z PPP – należy dołączyć kopię takiego dokumentu.

Krok 2 – Indywidualne spotkanie z Dyrekcją SP ETE

W kolejnym kroku zapraszamy rodziców na indywidualne spotkanie z Dyrekcją Szkoły. Daje ono możliwość bliższego poznania zasad i wartości obowiązujących w Szkołach ETE oraz poznania oczekiwań rodziców przyszłego ucznia.

Termin takiego spotkania należy umówić kontaktując się z Sekretariatem SP ETE:

tel. 32 331 52 33, 502 262 516

mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Krok 3 – Spotkanie dla dzieci (kandydatów na uczniów SP ETE)

Jeżeli wynik rozmowy (przeprowadzonej w kroku 2) jest pozytywny dla każdej ze stron, zapraszamy dziecko na spotkanie z wychowawcami i pedagogami szkoły. Jego celem jest ocenienie kompetencji społecznych dziecka i funkcjonowania w grupie rówieśniczej.

Krok 4 – Ogłoszenie listy uczniów przyjętych i podpisanie umowy

Dzieci przyjmowane są do szkoły na podstawie decyzji Komisji Rekrutacyjnej (Dyrekcja SP, wychowawcy, pedagog).

Ostatnim etapem rekrutacji jest ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły i poinformowaniu o tym fakcie zainteresowanych rodziców, którzy zobowiązani są - w podanym w kalendarium terminie - do wniesienia opłaty wpisowej oraz czesnego za pierwszy miesiąc nauki dziecka w szkole (od lipca roku kalendarzowego, w którym dziecko rozpoczyna naukę w szkole) i podpisanie umowy z Ewangelickim Towarzystwem Edukacyjnym.

Wpłaty wpisowego i czesnego można dokonywać przelewem bankowym lub osobiście w sekretariacie szkoły.

W każdym roku szkolnym  planujemy otwarcie dwóch klas pierwszych (po 14 uczniów). Osoby, które zgłoszą się już po ustaleniu składu obu klas zostaną wpisane na listę rezerwową. W przypadku rezygnacji osoby z listy podstawowej na jej miejsce przechodzi pierwsza osoba z listy rezerwowej.

KALENDARIUM NABORU:

 • do 15 marca 2024r. – zakończenie I etapu rekrutacji – przyjmowanie Kart Zgłoszeń
 • do 10 kwietnia 2024r. – zakończenie II etapu rekrutacji – indywidualnych spotkań Rodziców z Dyrekcją SP ETE
 • 16 kwietnia 2024r. – III etap rekrutacji – spotkanie kandydatów z wychowawcami i pedagogiem szkolnym
 • 24 kwietnia 2024r. – IV etap rekrutacji – ogłoszenie listy uczniów przyjętych do oddziału „0” oraz klasy 1
 • do 17 maja 2024r. – podpisanie umów przez Rodziców

Karty Zgłoszenia

Poniżej mogą Państwo ściągnąć do wypełnienia kartę zgłoszenia ucznia w formacie dokumentu word lub pdf.

- karta zgłoszenia do klasy 0 SP ETE

wersja .doc

wersja .pdf

- karta zgłoszenia do klasy 1 SP ETE

wersja .doc

wersja .pdf

- ogólna karta zgłoszenia SP ETE (klasy 2-6 SP)

wersja .doc

wersja .pdf 

- karta zgłoszenia do klas 7-8 SP ETE

wersja .doc

wersja .pdf 

 

 

 

 


Licznik odwiedzin

Dzisiaj133
Miesiąc4903
Wszystkie582105

Currently are 36 guests online

Budząca się Szkoła

logo budzącej się szkoły

Zasady naboru do SP ETE

plakat nabór 2022

WSPARCIE UCZNIÓW Z UKRAINY – PROJEKT ŚFL

logo ŚFL

Nadchodzące wydarzenia

Plan lekcji na rok szkolny 2023/2024 

6.05.24r. - wycieczka klasy 3a do PZO w Gliwicach

7.05.24r. - spotkania z rodzicami w klasach 0-6 SP

14-17.05.24r. - wycieczka klas 4-6 do Łodzi

20.05.24r. - sklepik klasowy 3a

25.05.24r., godz. 10.00 - Rodzinny Piknik SP ETE

3.06.24r. - wycieczka klas 0-3 SP do Chlebowej Chaty w Górkach Małych

15.06.24r. - praktyczny egzamin na kartę rowerową

19.06.24r. - Konkurs Pięknego Czytania dla klas 1-3 SP

21.06.24r. - uroczyste zakończenie roku szkolnego w Szkołach ETE

 

 

Do końca roku szkolnego pozostało
...

Nasze projekty

logo budzącej się szkoły 

logo ŚFL

WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW LOGO

 AKCJE

REK-PÓŁKLONI

 ikona-mini-karuzeli

logo-konkursowelogo 

ku pokrzepieniu serctataWete

logo turniej pilki noznej 1turniej_zbijakaj.jpg 

 tutoring

DZIM