Szkoły ETE im. Alberta Schweitzera

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Inicjatywa

Inicjatywa TATA W ETE  to klub ojców działającycjch przy Szkole Ewangelickiego tataWete Towarzystwa Edukacyjnego (ETE) w Gliwicach, która ma na celu budowanie pozytywnego obrazu ojcostwa oraz aktywizację ojców, poprzez pełniejsze wykorzystane potencjału jaki w nich drzemie. W tym trudnym, ale jakże pięknym i inspirującym wyzwaniu jakim jest ojcostwo, chcemy się wzajemnie  wspierać, dzielić wiedzą i doświadczeniami.

Możliwość bycia ojcem to łaska jaką otrzymaliśmy, ale i wyzwanie, aby w pełni, świadomie   wykorzystać ten dar. Aktywny udział odpowiedzialnego i zaangażowanego ojca w proces wychowania najpełniej kształtuje charakter i system wartości naszych dzieci. W ten sposób wyposażamy dzieci w tarczę, która może je uchronić przed różnego rodzaju zawirowaniami i zagrożeniami dzisiejszej cywilizacji. Zgodnie z wieloma badaniami nasza miłość, czas i zaangażowanie jest najlepiej zwracającą się formą inwestycji w nasze dzieci. Jak stwierdzają autorzy Raportu o Rozwoju Społecznym, „nakłady z budżetów gmin i powiatów na edukację (…) na wyniki edukacyjne się nie przekładają. Te ostatnie zależą przede wszystkim od kapitału rodzinnego dzieci (…).

Inicjatywa TATA W ETE to niesformalizowana grupa ojców, którym zależy. Nie oczekujemy regularnych składek czy zdeklarowanego członkostwa. Nie prowadzimy listy obecności. Jesteśmy otwarci – także na ojców dzieci z poza Szkół ETE. Zapraszamy wszystkich, którym – podobnie jak nam – zależy na dzieciach. Uczestnictwo w inicjatywie ma być inspiracją i narzędziem do wykorzystania w domu a nie celem samym w sobie.

Nasze cele chcemy realizować poprzez:

 • regularne „męskie rozmowy” - spotkania dyskusyjne o sprawach najważniejszych: o dzieciach, rodzinie, ojcostwie
 • warsztaty / szkolenia / sympozja / prelekcje prowadzone przez zaproszonych gości
 • pokazy wrtościowych filmów
 • wyjazdy integrujące (wędrówki górskie / spływy kajakowe / biwaki) w konwencji ojciec (rodzic) – dziecko
 • konkursy plastyczne / fotograficzne o tematyce związanej z rodziną i ojcostwem
 • projekty szkolne (techniczne, badawczo – naukowe) wymagające aktywnej współpracy dzieci z rodzicami
 • włączenie ojców do prowadzenia zajęć z uczniami Szkół ETE (dzielenie się swoimi pasjami, umiejętnościami lub ciekawymi doświadczeniami z pracy)
 • prowadzenie biblioteczki z książkami i opracowaniami związanymi z celami inicjatywy.

Oczywiście lista pomysłów jest otwarta. Każdy sposób aby bardziej zaangażować i zmotywować ojców, wyposażyć ich w przydatną wiedzę czy umiejętności jest wartościowy Działając, chcemy odwoływać się do własnych doświadczeń, ale liczymy także na wiedzę i kompetencje innych. Inicjatywa powinna stać się platformą wymiany myśli między ojcami (rodzicami) oraz:

 • dyrekcją / nauczycielami ETE
 • psychologiem szkolnym
 • wydawnictwami i prasą zaangażowaną w temat ojcostwa, rodzicielstwa
 • innymi organizacjami działającymi na rzecz promocji pozytywnego obrazu ojcostwa

TATA W ETE to inicjatywa wchodząca w zakres działania Rady Rodziców przy SP ETE. Osoby angażują się w pracę na rzecz inicjatywy na zasadzie wolontariatu. Wszystkie koszty działalności (zakup materiałów dydaktycznych, nagród na konkursy, książek, uczestnictwo w warsztatach prowadzonych przez trenerów zewnętrznych, wyjazdy itp.) będą pokrywane przez samych ojców. Wierzymy, że to inwestycja o najlepszej stopie zwrotu!


Serdecznie zapraszamy!

Jacek Rożek 
Koordynator Inicjatywy 
TATA W ETE
 


Budząca się Szkoła

logo budzącej się szkoły

Zasady naboru do SP ETE

plakat nabór 2022

WSPARCIE UCZNIÓW Z UKRAINY – PROJEKT ŚFL

logo ŚFL

Licznik odwiedzin

Dzisiaj27
Miesiąc1688
Wszystkie558005

Currently are 44 guests online

Do końca roku szkolnego pozostało
...

Nasze projekty

logo budzącej się szkoły 

logo ŚFL

WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW LOGO

 AKCJE

REK-PÓŁKLONI

 ikona-mini-karuzeli

logo-konkursowelogo 

ku pokrzepieniu serctataWete

logo turniej pilki noznej 1turniej_zbijakaj.jpg 

 tutoring

DZIM