Szkoły ETE im. Alberta Schweitzera

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Start Start Zasady Naboru uczniów do LO ETE

Zasady Naboru uczniów do LO ETE

Poniżej przedstawiamy Państwu zasady naboru do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego ETE im. Alberta Schweitzera w Gliwicach.

LO2019 NABÓR DO LICEUM OSTATNI

Otwieramy klasy z możliwością dowolnego wyboru dwóch przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym - za wyjątkiem języka angielskiego, który w rozszerzeniu realizowany jest na profilu dwujęzycznym.

Proces naboru uczniów do LO ETE (LO-czteroletnie) realizowany jest w czterech krokach.

Krok 1

 Na początku zapraszamy ucznia razem z rodzicami na spotkanie z dyrektorem Szkoły. Spotkanie takie jest indywidualne i można umówić termin kontaktując się z sekretariatem (mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; tel. 32 238 9639). W trakcie spotkania z dyrektorem szkoły rozmawiamy o wartościach i etosie Szkół ETE oraz poznajemy oczekiwania rodziców i ucznia.

Krok 2

 Drugim etapem rekrutacji jest złożenie kompletu dokumentów oraz wniesienie opłaty wpisowej do dnia  08.06.2022 r. Aby złożyć dokumenty uczeń musi spełniać wymagania minimalne: średnia ocen na koniec VII klasy oraz na koniec I semestru VIII klasy szkoły podstawowej nie może być niższa niż 3,75 a zachowanie musi być co najmniej dobre.

Na komplet dokumentów, który należy złożyć w sekretariacie szkoły, składają się:

 • Karta zgłoszenia
 • Wykaz ocen za I semestr VIII klasy szkoły podstawowej 
 • Świadectwo ukończenia VII klasy szkoły podstawowej (Oryginał)
 • Podanie ucznia o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego
 • Potwierdzenie wpłacenia wpisowego*
 • Potwierdzenie wpłacenia czesnego za pierwszy miesiąc nauki

Jeżeli uczeń posiada dyplomy i zaświadczenia o osiągnięciach warto je dołączyć do kompletu dokumentów.

 Aby dokumenty zostały przyjęte uczeń oraz rodzice dziecka muszą odbyć spotkanie z dyrektorem Szkoły (krok 1). Za datę przyjęcia dokumentów przyjmuje się datę wpłynięcia wszystkich dokumentów; jeśli w złożonych dokumentach brakuje, na przykład potwierdzenia wpłaty, zgłoszenie jest przyjęte z datą wpłynięcia brakującego potwierdzenia dokonania wpłaty.

 Wpłaty wpisowego lub czesnego można dokonywać przelewem bankowym lub osobiście (gotówka lub karta) w sekretariacie szkoły.

*uczniowie Szkoły Podstawowej ETE nie wnoszą wpisowego

Krok 3

Rekrutacja do profilu dwujęzycznego:   w dniu 10.06.2022 r. odbędzie spotkanie kandydatów do klasy dwujęzycznej, w czasie którego uczniowie:

 • napiszą test sprawdzający znajomość języka angielskiego,
 • wezmą udział w rozmowie sprawdzającej umiejętność komunikacji w języku angielskim,
 • napiszą test sprawdzający kompetencje językowe.

Krok 4

 Ostatnim etapem naboru jest ogłoszenie listy osób przyjętych do Liceum, w tym listę zakwalifikowanych do profilu dwujęzycznego. Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję  i ogłasza listę uczniów przyjętych do klasy pierwszej najpóźniej do godziny 10:00 w poniedziałek 13 czerwca 2022 roku.

 Osoby przyjęte są zaproszone wraz z rodzicami na spotkanie we wtorek 14 czerwca 2022 roku o godzinie 17:00

 W przypadku nie przyjęcia osoby z powodu braku wolnych miejsc, kandydat jest wpisany na listę rezerwową. Rodzice mają wtedy prawo wycofać zgłoszenie; w takiej sytuacji Szkoła zwraca wpisowe i wpłatę pierwszego czesnego.

 W przypadku, kiedy rodzice nie podpiszą umowy do 14 czerwca 2022 (czyli nie przyjmą oferowanego miejsca), miejsce przechodzi na kolejną osobę z listy rezerwowej; w takim przypadku kwoty wpisowego oraz czesnego za pierwszy miesiąc nie podlegają zwrotowi.

 Po 14 czerwca 2022 roku, w przypadku ewentualnych wolnych miejsc, nabór jest kontynuowany zgodnie z zasadami naboru śródrocznego.

 W roku szkolnym 2022/2023 Szkoły ETE planują utworzenie w Liceum Ogólnokształcącym po jednej pierwszej klasie o profilach: ogólnym i dwujęzycznym 

 Nabór Śródroczny

W przypadku wolnych miejsc w danej klasie istnieje możliwość przyjęcia ucznia, który spełnia kryteria opisane powyżej. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z sekretariatem Szkoły w celu umówienia się na spotkanie z Dyrektorem Szkoły. 

Stypendia naukowe

Zapraszamy uczniów do udziałuw konkursie Uczniowskie Igrzyska, w którym można wygrać stypendia pokrywające część czesnego. Kartę zgłoszenia ację udziału w Konkursie UI należy złożyć w sekretariacie Szkoły (lub mailem: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) do 07 czerwca 2022 r. do godz. 15.00.

Konkurs odbędzie się 10 czerwca 2022 r. – początek godz. 8.00.

 W roku szkolnym 2022/2023 można wygrać stypendium w wysokości 75%, 50% oraz 25% kwoty czesnego.

pdf iconRegulamin Konkursu Uczniowskie Igrzyska

doc iconKarta zgłoszenia do LO ETE

doc iconKarta zgłoszenia do konkursu UI

Poprawiony: poniedziałek, 17 stycznia 2022 08:41  

Licznik odwiedzin

Dzisiaj13
Yesterday63
Week13
Miesiąc126
Wszystkie490275

Currently are 17 guests online

Do końca roku szkolnego pozostało
...