Zasady Naboru uczniów do LO ETE

czwartek, 13 listopada 2008 15:45 Ilona Simek
Drukuj

Poniżej przedstawiamy Państwu zasady naboru do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego ETE im. Alberta Schweitzera w Gliwicach.

LO2019 NABÓR DO LICEUM OSTATNI

Otwieramy klasy z możliwością dowolnego wyboru dwóch przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym - za wyjątkiem języka angielskiego, który w rozszerzeniu realizowany jest na profilu dwujęzycznym.

Proces naboru uczniów do LO ETE (LO-czteroletnie) realizowany jest w czterech krokach.

Krok 1

 Na początku zapraszamy ucznia razem z rodzicami na spotkanie z dyrektorem Szkoły. Spotkanie takie jest indywidualne i można umówić termin kontaktując się z sekretariatem (mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; tel. 32 238 9639). W trakcie spotkania z dyrektorem szkoły rozmawiamy o wartościach i etosie Szkół ETE oraz poznajemy oczekiwania rodziców i ucznia.

Krok 2

 Drugim etapem rekrutacji jest złożenie kompletu dokumentów oraz wniesienie opłaty wpisowej do dnia  3.06.2020 r. Aby złożyć dokumenty uczeń musi spełniać wymagania minimalne: średnia ocen na koniec VII klasy oraz na koniec I semestru VIII klasy szkoły podstawowej nie może być niższa niż 3,75 a zachowanie musi być co najmniej dobre.

Na komplet dokumentów, który należy złożyć w sekretariacie szkoły, składają się:

Jeżeli uczeń posiada dyplomy i zaświadczenia o osiągnięciach warto je dołączyć do kompletu dokumentów.

 Aby dokumenty zostały przyjęte uczeń oraz rodzice dziecka muszą odbyć spotkanie z dyrektorem Szkoły (krok 1). Za datę przyjęcia dokumentów przyjmuje się datę wpłynięcia wszystkich dokumentów; jeśli w złożonych dokumentach brakuje, na przykład potwierdzenia wpłaty, zgłoszenie jest przyjęte z datą wpłynięcia brakującego potwierdzenia dokonania wpłaty.

 Wpłaty wpisowego lub czesnego można dokonywać przelewem bankowym lub osobiście (gotówka lub karta) w sekretariacie szkoły.

*uczniowie Szkoły Podstawowej ETE nie wnoszą wpisowego

Krok 3

Rekrutacja do profilu dwujęzycznego:   odbędzie spotkanie kandydatów do klasy dwujęzycznej, w czasie którego uczniowie:

Krok 4

 Ostatnim etapem naboru jest ogłoszenie listy osób przyjętych do Liceum, w tym listę zakwalifikowanych do profilu dwujęzycznego. Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję  i ogłasza listę uczniów przyjętych do klasy pierwszej najpóźniej do godziny 10:00 w poniedziałek 8 czerwca 2020 roku.

 Osoby przyjęte są zaproszone wraz z rodzicami na spotkanie we wtorek 9 czerwca 2020 roku o godzinie 17:00. Bardzo możliwe, że ze względów epidemiologicznych będzie to spotkanie online.

 W przypadku nie przyjęcia osoby z powodu braku wolnych miejsc, kandydat jest wpisany na listę rezerwową. Rodzice mają wtedy prawo wycofać zgłoszenie; w takiej sytuacji Szkoła zwraca wpisowe i wpłatę pierwszego czesnego.

 W przypadku, kiedy rodzice nie podpiszą umowy do 10 czerwca 2020 (czyli nie przyjmą oferowanego miejsca), miejsce przechodzi na kolejną osobę z listy rezerwowej; w takim przypadku kwoty wpisowego oraz czesnego za pierwszy miesiąc nie podlegają zwrotowi.

 Po 10 czerwca 2020 roku, w przypadku ewentualnych wolnych miejsc, nabór jest kontynuowany zgodnie z zasadami naboru śródrocznego.

 W roku szkolnym 2020/2021 Szkoły ETE planują utworzenie w Liceum Ogólnokształcącym po jednej pierwszej klasie o profilach: ogólnym i dwujęzycznym 

 Nabór Śródroczny

W przypadku wolnych miejsc w danej klasie istnieje możliwość przyjęcia ucznia, który spełnia kryteria opisane powyżej. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z sekretariatem Szkoły w celu umówienia się na spotkanie z Dyrektorem Szkoły. 

Stypendia naukowe

Zapraszamy uczniów do udziałuw konkursie Uczniowskie Igrzyska, w którym można wygrać stypendia pokrywające część czesnego. Kartę zgłoszenia ację udziału w Konkursie UI należy złożyć w sekretariacie Szkoły (lub mailem: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) do 3 czerwca 2020 r. do godz. 15.00.

Konkurs odbędzie się 5 czerwca 2020 r. – początek godz. 8.00.

 W roku szkolnym 2020 można wygrać stypendium w wysokości 75%, 50% oraz 25% kwoty czesnego.

pdf iconRegulamin Konkursu Uczniowskie Igrzyska

doc iconKarta zgłoszenia do LO ETE

doc iconKarta zgłoszenia do konkursu UI

Poprawiony: piątek, 29 maja 2020 18:42