Kalendarium Naboru

czwartek, 13 listopada 2008 14:00 Anna Różańska
Drukuj

Kalendarium naboru do klasy 1 LO w roku szkolnym 2020/21.

Zasady ogólne:

 

1. Do 03.06.2020 złożenie kompletu dokumentów i wniesienie opłaty wpisowej.

2. W poniedziałek 8 czerwca 2020 roku o godz. 10.00 zostanie ogłoszona lista uczniów przyjętych do klasy pierwszej - lista będzie dostępna w sekretariacie szkoły.

3. We wtorek 9 czerwca 2020 roku o godzinie 17:00 odbędzie się spotkanie dla osób przyjętych ( wraz z rodzicami) - możliwe jest spotkanie online.

4. 10 czerwca 2020 mija termin podpisania umowy ze szkołą.

5. Po 10 czerwca 2020 rozpoczyna się nabór zgodnie z zasadami naboru śródrocznego.

Z powodu stanu epidemiologicznego spotkanie rekrutacyjne dla kandydatów do klasy dwujęzycznej odbedzie się po zakończenieu roku szkolnego 2019/2020, a przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. O szczegółach powiadomimy osoby zainteresowane w czasie składania dokumentów w sekretariacie.

Poprawiony: piątek, 29 maja 2020 18:44