wtorek, 18 lutego 2020 23:05 Ilona Simek
Drukuj

#include <iostream>

using namespace std;
void zamiana(int liczba, int p)
{
if(liczba>=p) zamiana(liczba/p, p);
cout<<liczba % p;
}

int main()
{
char znak;
int i,p;
do{

cout << "podaj liczbê" << endl;
cin>>i;
cout << "podaj podstawe" << endl;
cin>>p;
zamiana(i,p);
cout<<endl<<"czy dalej t/n? "<<endl;
cin>>znak;
}
while(znak=='t');

return 0;
}


#include <iostream>

using namespace std;
void zamiana(int liczba, int p)
{
if(liczba>=p) zamiana(liczba/p, p);
switch (liczba%p)
{
case 10: cout<<"A"; break;
case 11: cout<<"B"; break;
case 12: cout<<"C"; break;
case 13: cout<<"D"; break;
case 14: cout<<"E"; break;
case 15: cout<<"F"; break;
default: cout<<liczba % p;
}

}

int main()
{
char znak;
int i,p;
do{

cout << "podaj liczbê" << endl;
cin>>i;
cout << "podaj podstawe" << endl;
cin>>p;
zamiana(i,p);
cout<<endl<<"czy dalej t/n? "<<endl;
cin>>znak;
}
while(znak=='t');

return 0;
}

Poprawiony: środa, 19 lutego 2020 00:31