poniedziałek, 16 grudnia 2019 22:38 Ilona Simek
Drukuj

Metoda Sito Eratostenesa pozwala na znalezienie wszystkich liczb pierwszych w zakresie  od 2 do n

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int n;
cout<<"podaj zakres "<<endl;
cin>>n;
int tab[n]={0};
int a=2;
for(int j=2;j<n;j++)
 {
   if(tab[j]==0) a=j;
   for(int i=a+1;i<n;i++)
     {
        if(i%a==0)tab[i]=1;
     }
  }
for(int j=2;j<n;j++)
if(tab[j]==0)cout << j << endl;
return 0;
}