Dla JS

wtorek, 21 kwietnia 2020 20:29 Ilona Simek
Drukuj
Liczby doskonałe<

Liczba doskonała (definicja) to taka liczba naturalna, której suma jej dzielników właściwych (bez niej samej) jest jej równa. 

Taką liczbą jest np. 6, ponieważ

dzielniki 6 to   D6={1,2,3}
 6=1+2+3

lub 28


dzielniki 28 to   D28={1,2,4,7,14}

28=1+2+4+7+14

Napisz program sprawdzający czy podana przez uzytkownika liczba jest liczbą doskonałą.

Poprawiony: środa, 22 kwietnia 2020 09:44