1,5 procent dla ETE

Email Drukuj PDF

Nazwa OPP: Ewangelickie Towarzystwo Edukacyjne
Numer KRS: 0000001366
Wnioskowana Kwota: wysokość 1,5% obliczonego należnego podatku

 

DZIĘKUJEMY!

tWOJA DECYZJA POMAGA NAM WYPOSAŻYĆ SZKOŁY W POTRZEBNE POMOCE DYDAKTYCZNE ORAZ ROZWIJAĆ PRACĘ INDYWIDUALNĄ Z UCZNIAMI

 spis treści

Dlaczego ETE?

ETE jest Organizacją Pożytku Publicznego, która prowadzi dwie niepubliczne szkoły w Gliwicach. ETE stworzyło miejsce, gdzie uczniowie zdobywają wiedzę, rozwijają umiejętności i gdzie ich charakter staje się szlachetniejszy.

ETE pragnie by Szkoły, które prowadzi były jak najlepiej wyposażone oraz by były dostępne dla jak największej ilości uczniów. Dlatego też ETE co roku funduje stypendia dla utalentowanych kandydatów.

1,5% Państwa podatku jest jednym ze źródeł, które umożliwi nam tworzenie nowoczesnych szkół oferujących wszechstronne wykształcenie dla większej ilości uczniów.

Kto na tym skorzysta?

Głęboko wierzymy, że to właśnie dobre, wszechstronne wykształcenie kolejnych pokoleń, które obejmuje wiedzę, umiejętności oraz charakter, będzie siłą przemieniającą i odnawiającą oblicze naszego kraju i społeczeństwa.

Zapraszamy Państwa do włączenia się w dzieło inwestowania w wykształcenie kolejnych pokoleń!

O Towarzystwie

Ewangelickie Towarzystwo Edukacyjne otworzyło swoją pierwszą szkołę - Liceum Ogólnokształcące w 1995 roku. Po reformie systemu edukacji w 1999 do liceum dołączono gimnazjum. We wrześniu 2008 rozpoczeła działalność Szkoła Podstawowa.

Misją ETE jest zapewnienie jak najlepszej edukacji swoim uczniom. Edukacji, która oparta jest nie tylko na efektywnym przekazywaniu wiedzy, ale również na kształtowaniu umiejętności wykorzystania posiadanej wiedzy. Poza tym Szkoły ETE pomagają swoim uczniom w realizacji ich zainteresowań i pasji. Wszystko to dzieje się w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze, gdzie kształtuje się charakter wychowanków, i gdzie mogą oni zetknąć się z pozytywnymi wzorcami opartymi na silnych wartościach chrześcijańskich.

jak? - wersja skrócona:

  1. Należy wypełnić odpowiedni dla siebie formularz rocznego zeznania podatkowego
  2. Obliczyć należny podatek oraz 1,5% należnego podatku.
  3. W części zatytułowanej: WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1,5% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP) należy wpisać:

Nazwa OPP: Ewangelickie Towarzystwo Edukacyjne
Numer KRS: 0000001366
Wnioskowana Kwota: wysokość 1,5% obliczonego należnego podatku

I to wszystko - Urząd Skarbowy przekaże pieniądze na konto ETE.

Poprawiony: środa, 21 lutego 2024 22:22