Szkoły ETE im. Alberta Schweitzera

Przypomnienie

Przypominamy, że zgodnie z kalendarzem szkół, który otrzymali Państwo na wywiadówce (jest też wywieszony na tablicy ogłoszeń) – przerwa świąteczna trwa od 28.03 do 02.04.2013 (włącznie)
 

Podręczniki

Istnieje możliwość zamówienia przez szkołę podręczników na następny rok nauki. Jeżeli Państwo sobie życzą, to prosimy poniższą kwotę wpłacić do końca lipca 2012 na konto szkoły z dopiskiem „podręczniki”.

Klasa I – Pakiet „Razem w szkole do klasy II” – 215zł

Klasa II – Pakiet „Razem w szkole do klasy III” +języki – 350zł

Klasa III –  podręczniki do klasy IV – 330zł

Klasa IV – podręczniki do klasy V – 310zł

Wykaz podręczników do poszczególnych klas jest tutaj.

 

Konkurs stypendialny dla kandydatów do LO ETE

 W dniu 9 czerwca 2017 oku odbyły się konkursy stypendialne dla kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego ETE na lata 2017-2020.

W konkursie Uczniowskie Igrzyska zwyciężyła Julia Raszka – nagrodą jest stypendium naukowe pokrywające w 100% koszty czesnego w Szkole.

Komisja przyznała również stypendia częściowe:

Zuzanna Jakób – stypendium twórcze - 50%

Zuzanna Minkina –  stypendium muzyczne - 25 %

Julia Rabus – stypendium sportowe - 50%

 

Gratulujemy!

 

Zaproszenie na Piknik

PIKNIKmail

 

Wystawa

wernisaz-web

 


Strona 1 z 4