Segreguj, segreguj, segreguj

wtorek, 20 listopada 2012 22:27

       Każdy z nas może wnieść swoją cegiełkę w ochronę środowiska, na przykład poprzez segregowanie domowych odpadów. Zbieranie surowców wtórnych umożliwia ponowne wykorzystanie tego, co wyrzucane jest na składowisko. Segregowanie odpadów opiera się na gromadzeniu surowców wtórnych w przeznaczonych do tego celu kolorowych pojemnikach czy workach. To my decydujemy, ile groźnych toksyn "zapaskudzi" środowisko i zagrozi naszemu zdrowiu. Kupujmy więc tak, aby ograniczyć powstawanie odpadów. Dbajmy o to, aby nasze zbędne przedmioty nie stały się odpadem groźnym dla nas i naszego otoczenia.

        Selektywna zbiórka ma na celu pozyskanie surowców wtórnych i zmniejszenie ilości odpadów na składowiskach oraz ich szkodliwego wpływu na środowisko

        Makulatura

Dlaczego?  Powód banalny - oszczędzasz lasy. Jedna tona makulatury daje tyle papieru co 17 drzew. Wykorzystując makulaturę, oszczędzamy również wodę i zniejszamy zanieczyszczenie powietrza powodowane przez zakłady papiernicze. Statystyczny Polak zużywa rocznie ponad 80 kg papieru.Tylko jedna trzecia jest ponownie przetwarzana ( dwa razy mniej niż w Niemczech). reszta papieru ląduje na składowiskach, skąd nie da się go odzyskać.

       Szkło

Dlaczego? Każdy z nas używa przeciętnie ponad 25 kg opakowań szklanych rocznie. Zaledwie jedna piąta z nich jest przetwarzana. Tymczasem dzięki recyklingowi ograniczamy zużycie surowców, takich jak: piasek, soda, wapień, zmniejszamy zużycie wody ( do ponad 50%) i energii (około 30%) oraz obniżamy wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza. Nie powiększamy góry śmieci na składowiskach.

       Tworzywa sztuczne (plastik)

Dlaczego? Rozkładają się tysiące lat. Zaśmiecają planetę. Kiedy erozja zetrze je na drobny proszek, stają się nośnikiem groźnych toksyn. Do tego samego prowadzi spalanie ich w piecach domowych. Dzięki segregacji, cześć z nich zostanie przetworzona albo też stanie się źródłem energii.

       Opakowania metalowe

Dlaczego? W 2006 r. zużyliśmy ich w Polsce ponad 3 mld (około 85 puszek na osobę), sześć razy więcej niż 10 lat temu. Wyrzucona puszka to gigantyczne marnotrawstwo. Przy produkcji aluminium zużywa się mnóstwo energii i wody. Dzięki recyklingowi puszek aluminiowych straty są kilkanaście razy mniejsze, zredukuje się emisję zanieczyszczeń oraz zaoszczędzi rudę aluminium. Odzysk tego materiału można prowadzić w nieskończoność. Tak jak pozostałych opakowań i przedmiotów metalowych. Odpady stalowe z zużytych opakowań mogą być wykorzystywane w hutach jako złom.

       Tetrapaki

Dlaczego? Są kłopotliwe i kosztowne w przetwarzaniu, ponieważ składają się w 75% papieru i 5% z folii aluminiowej. Nie są objęte w Polsce obowiązkowym recyklingiem, choć taki jest możliwy.  W rezultacie ogromne ilości tych opakowań lądują na składowiskach.

       Opony

Dlaczego? Opony to śmieci uciążliwe, ponieważ nie ulegają rozkładowi, a co roku przybywają nam setki tysięcy kolejnych. Tymczasem można je przerabiać na dziesiątki sposobów albo spalać w specjalnych piecach, co najchętniej czynią cementownie. Opon nie wolno jednak palić na wolnym powietrzu, z dymem ulatniają się dziesiątki toksyn, z dioksynami na czele.

       Przeterminowane leki

Dlaczego? Przeterminowane lub niewykorzystane lekarstwa są odpadami niebezpiecznymi. Wyrzucone do śmieci, wywierają szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi i środowisko. Pomimo upływu czasu zachowują dużą aktywność biologiczną. Te o silnym działaniu, np. leki psychotropowe znajdują się w wykazie trucizn. Wszystkie powinno się poddać utylizacji.

       Baterie i akumulatory

Dlaczego? Baterie są odpadami niebezpiecznymi. Zawierają metale ciężkie (ołów, kadm, niekiel, rtęć) i szkodliwe substancje (lit i mangan). Wszystkie te substancje są silnie toksyczne. Rocznie zużywamy około 240 mln jednorazowych baterii. Wyrzucane na składowisko to igranie ze zdrowiem ludzi. Poza tym dzięki recyklingowi z baterii można odzyskać cenny metal i ponownie go użyć.

Opracowano na podstawie informacji zawartych w kalendarzu Fundacji Ekologicznej "Silesia" w Katowicach, który otrzymaliśmy w ramach działalności edukacyjnej tej fundacji