Stypendium Prezesa Rady Ministrów

poniedziałek, 30 listopada 2015 19:02 Ilona Simek
Drukuj

27 listopada 2015 r. w auli Kazimierza Lepszego Uniwersytetu  Śląskiego w Katowicach odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów uczniom, którzy otrzymali w roku szkolnym 2015/2016 stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Gratulujemy Agnieszce Lenius, której praca w poprzednim roku szkolnym została doceniona zarówno przez Samorząd Szkolny jak Radę Pedagogiczną, które wytypowały Agnieszkę do ubiegania się o to wyróżnienie.

Uroczystość rozpoczął Śląski Kurator Oświaty, p. Stanisław Faber. Gratulując uczniom mówił nie tylko o zapale i chęci rozwoju ale zwracał również uwagę na możliwości jakie stoją przed każdym młodym człowiekiem.

Panu Kuratorowi, który wręczył uczniom dyplomy i gratulacje skierowane do Rodziców  towarzyszyła p. dr hab. Agnieszka Kąpala-Bąba, która przekazała gratulacje Rektora Uniwersytetu Śląskiego – prof. zw. dr hab. Wiesława Banysia.

Pani A. Kąpala-Bąba wygłosiła dla uczestników spotkania wykład zatytułowany „Czy energia zielona jest naprawdę zielona?”

al

 

alenalenrek

Poprawiony: poniedziałek, 30 listopada 2015 19:14