Szkoły ETE im. Alberta Schweitzera

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Start Nabór i stypendia Zasady naboru

Zasady Naboru

Email Drukuj PDF

Poniżej przedstawiamy Państwu zasady naboru do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego ETE -w chwili obecnej prowadzimy nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020 zarówno do liceum trzyletniego (szkoła ponadgimnazjalna) jak liceum czteroletniego (szkoła ponadpodstawowa).

 

Proces naboru do LO ETE (LO-trzyletnie) składa się z czterech etapów.

Krok 1

 Na początku zapraszamy ucznia razem z rodzicami na spotkanie z dyrektorem Szkoły. Spotkanie takie jest indywidualne i można umówić termin kontaktując się z sekretariatem. Jest to integralna część naboru, która umożliwia porozmawianie o wartościach i etosie Szkół ETE oraz poznanie oczekiwań rodziców i ucznia.
 

Krok 2

 Drugim etapem rekrutacji jest złożenie kompletu dokumentów oraz wniesienie opłaty wpisowej. Aby złożyć dokumenty uczeń musi spełniać wymagania minimalne: średnia ocen na koniec II klasy oraz na koniec I semestru III klasy gimnazjum nie może być niższa niż 3,5 a zachowanie musi być co najmniej poprawne.
 
Na komplet dokumentów, który należy złożyć w sekretariacie szkoły, składają się:
 • Formularz zgłoszenia
 • Wykaz ocen za I semestr III klasy gimnazjum
 • Świadectwo ukończenia II klasy gimnazjum (Oryginał)
 • Podanie ucznia o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego
 • Potwierdzenie wpłacenia wpisowego
 • Potwierdzenie wpłacenia czesnego za pierwszy miesiąc nauki

Jeżeli uczeń posiada dyplomy i zaświadczenia o osiągnięciach warto je dołączyć do kompletu dokumentów.

 Aby dokumenty zostały przyjęte uczeń oraz rodzice dziecka muszą odbyć spotkanie z dyrektorem Szkoły. Za datę przyjęcia dokumentów przyjmuję się datę wpłynięcia wszyskich dokumentów; jeśli w złożonych dokumentach brakuje, na przykład potwierdzenia wpłaty, zgłoszenie jest przyjęte z datą wpłynięcia brakującego potwierdzenia dokonania wpłaty.
 Wpłaty wpisowego lub czesnego można dokonywać przelewem bankowym lub osobiście w sekretariacie szkoły.\
 
 

Krok 3

 Dokumenty należy składać do czwartku 6 czerwca 2019 roku do godziny 14:00. Przy składaniu dokumentów kandydat otrzymuje informację o godzinie rozmowy kwalifikacyjnej w piątek 07 czerwca 2019 roku. W czasie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci mogą się spodziewać pytań dotyczących motywacji podjęcia decyzji o złożeniu dokumentów do LO ETE, a także swoich zainteresowań, pasji i ambicji.
 

Krok 4

 Ostatnim etapem naboru jest ogłoszenie listy osób przyjętych do Liceum. Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej oraz złożonych dokumentów. Lista przyjętych uczniów zostanie ogłoszona najpóźniej do godziny 10:00 w poniedziałek 10 czerwca 2019 roku.
 Osoby przyjęte są zapraszone wraz z rodzicami na spotkanie we wtorek 11 czerwca 2019 roku o godzinie 17:00.
 W przypadku nie przyjęcia osoby z powodu braku wolnych miejsc, kandydat jest wpisany na listę rezerwową. Rodzice mają wtedy prawo wycofać zgłoszenie; w takiej sytuacji Szkoła zwraca wpisowe i wpłatę pierwszego czesnego.
 W przypadku, kiedy rodzice nie podpiszą umowy w określonym terminie (czyli nie przyjmą oferowanego miejsca), miejsce przechodzi na kolejną osobę z listy rezerowej; w takim przypadku kwoty wpisowego oraz czesnego za pierwszy miesiąc nie podlegają zwrotowi.
 Po 11 czerwca 2019 roku, w przypadku ewentualnych wolnych miejsc, nabór jest kontyunowany zgodnie z zasadami naboru śródrocznego.
 W roku szkolnym 2019/2020 Szkoły ETE planują utworzeniew Liceum Ogólnokształcącym po jednej pierwszej klasie o profilach: ogólnym i dwujęzycznym 
 

Proces naboru do LO ETE (LO-czteroletnie) składa się z czterech etapów.

Krok 1

 Na początku zapraszamy ucznia razem z rodzicami na spotkanie z dyrektorem Szkoły. Spotkanie takie jest indywidualne i można umówić termin kontaktując się z sekretariatem. Jest to integralna część naboru, która umożliwia porozmawianie o wartościach i etosie Szkół ETE oraz poznanie oczekiwań rodziców i ucznia.

Krok 2

 Drugim etapem rekrutacji jest złożenie kompletu dokumentów oraz wniesienie opłaty wpisowej. Aby złożyć dokumenty uczeń musi spełniać wymagania minimalne: średnia ocen na koniec VII klasy oraz na koniec I semestru VIII klasy szkoły podsatwowej nie może być niższa niż 3,5 a zachowanie musi być co najmniej poprawne.

Na komplet dokumentów, który należy złożyć w sekretariacie szkoły, składają się:

 • Formularz zgłoszenia
 • Wykaz ocen za I semestr VIII klasy szkoły podstawowej 
 • Świadectwo ukończenia VII klasy szkoły podstawowej (Oryginał)
 • Podanie ucznia o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego
 • Potwierdzenie wpłacenia wpisowego
 • Potwierdzenie wpłacenia czesnego za pierwszy miesiąc nauki

Jeżeli uczeń posiada dyplomy i zaświadczenia o osiągnięciach warto je dołączyć do kompletu dokumentów.

 Aby dokumenty zostały przyjęte uczeń oraz rodzice dziecka muszą odbyć spotkanie z dyrektorem Szkoły. Za datę przyjęcia dokumentów przyjmuję się datę wpłynięcia wszyskich dokumentów; jeśli w złożonych dokumentach brakuje, na przykład potwierdzenia wpłaty, zgłoszenie jest przyjęte z datą wpłynięcia brakującego potwierdzenia dokonania wpłaty.
 Wpłaty wpisowego lub czesnego można dokonywać przelewem bankowym lub osobiście w sekretariacie szkoły.
 

Krok 3

 Dokumenty należy składać do czwartku 6 czerwca 2019 roku do godziny 14:00. Przy składaniu dokumentów kandydat otrzymuje informację o godzinie rozmowy kwalifikacyjnej w piątek 07 czerwca 2019 roku. W czasie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci mogą się spodziewać pytań dotyczących motywacji podjęcia decyzji o złożeniu dokumentów do LO ETE, a także swoich zainteresowań, pasji i ambicji.

Krok 4

 Ostatnim etapem naboru jest ogłoszenie listy osób przyjętych do Liceum. Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej oraz złożonych dokumentów. Lista przyjętych uczniów zostanie ogłoszona najpóźniej do godziny 10:00 w poniedziałek 10 czerwca 2019 roku.
 Osoby przyjęte są zapraszone wraz z rodzicami na spotkanie we wtorek 11 czerwca 2019 roku o godzinie 17:00.
 W przypadku nie przyjęcia osoby z powodu braku wolnych miejsc, kandydat jest wpisany na listę rezerwową. Rodzice mają wtedy prawo wycofać zgłoszenie; w takiej sytuacji Szkoła zwraca wpisowe i wpłatę pierwszego czesnego.
 W przypadku, kiedy rodzice nie podpiszą umowy w określonym terminie (czyli nie przyjmą oferowanego miejsca), miejsce przechodzi na kolejną osobę z listy rezerowej; w takim przypadku kwoty wpisowego oraz czesnego za pierwszy miesiąc nie podlegają zwrotowi.
 Po 11 czerwca 2019 roku, w przypadku ewentualnych wolnych miejsc, nabór jest kontyunowany zgodnie z zasadami naboru śródrocznego.
 W roku szkolnym 2019/2020 Szkoły ETE planują utworzeniew Liceum Ogólnokształcącym po jednej pierwszej klasie o profilach: ogólnym i dwujęzycznym 

 

Nabór Śródroczny

W przypadku wolnych miejsc w danej klasie istnieje możliwość przyjęcia ucznia, który spełnia kryteria opisane powyżej. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z sekretariatem Szkoły w celu umówienia się na spotkanie z Dyrektorem Szkoły. 

Karty Zgłoszeń

Poniżej mogą Państwo ściągnąć do wypełnienia kartę zgłoszenia ucznia w formacie dokumentu word.

doc_iconKarta Zgłoszenia Liceum Ogólnokształcące 3letnie

 

 

 

doc_iconKarta Zgłoszenia Liceum Ogólnokształcące 4letnie

 

 

Poprawiony: piątek, 15 lutego 2019 16:21  

Licznik odwiedzin

Dzisiaj185
Yesterday134
Week1057
Miesiąc2873
Wszystkie278986

Currently are 22 guests online

Do końca roku szkolnego pozostało
...

Projekty

karuzelazjezykami

kolkohistgeo

fraktale

interblok

tutoring

wymianauslar1

bannerbezmaski

holandia

bannerkaruzela

ang 

ekg

 

Logo schools500reformation