Szkoły ETE im. Alberta Schweitzera

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Stypendia w Liceum

Email Drukuj PDF

Stypendia dla uczniów chcących uczyć się w Liceum Ogólnokształcącym ETE

O_tablica_stypPoniżej przedstawiamy informacje o dostępnych stypendiach dla obecnych uczniów klasy III gimnazjum oraz VIII klasy szkoły podstawowej, którzy chcieliby uczyć się w Liceum Ogólnokształcącym (LO-trzyletnim i LO-czteroletnim) Szkół ETE. Tutaj można znaleźć Regulamin Konkursów Stypendialnych oraz Karty Zgłoszeń. W wypadku dalszych pytań prosimy o kontakt z sekretariatem.

pdf_icon
Regulamin Konkursów Stypendialnych

Pełne Stypendia

Uczniowskie Igrzyska - konkurs o stypendia naukowe ETE

Stypendium ETE: jest to stypendium przyznawane zwycięzcy konkursu 'Uczniowskie Igrzyska'. Konkurs ten składa się z pisemnego testu sprawdzającego elementy logicznego myślenia, ustnego egzaminu z wybranego przez kandydata przedmiotu (j. polski, historia, matematyka, fizyka, chemia, geografia, biologia) oraz rozmowy opartej na informacjach o kandydacie przedstawionych w Karcie Zgłoszenia. Stypendium w pełni pokrywa koszt czesnego. Aby utrzymać stypendium przez wszystkie lata nauki stypendysta musi po każdym semestrze otrzymać odpowiednią średnią ocen (4,75) i ocenę z zachowania uprawniające do otrzymania świadectwa z wyróżnieniem (ocena bardzo dobra)

Wysokość stypendium: 100% czesnego przez 3 lata nauki
Termin składania Karty Zgłoszeń: zgodnie z kalendarium naboru i konkursów stypendialnych
Konkurs Stypendialny i ogłoszenie wyników: zgodnie z kalendarium naboru i konkursów stypendialnych
Kto się może ubiegać: kandydaci do I klasy Liceum Ogólnokształcącego

  doc_iconKarta Zgłoszenia (word)

Częściowe Stypendia

Stypendium Językowe (język angielski)

Jest to stypendium o które mogą się ubiegać osoby dobrze posługujące się językiem angielskim. Stypendium jest przyznawane w drodze konkursu i składa się z trzech części: rozmowy oceniającej sprawność językową, prezentacji w języku angielskim na temat wybranego kraju anglojęzycznego oraz rozmowy opartej o informacje o kandydacie z Karty Zgłoszenia. Aby utrzymać stypendium przez wszystkie lata nauki stypendysta musi otrzymać co najmniej ocenę bardzo dobrą z języka angielskiego po każdym semestrze, oraz ocenę przynajmniej dobrą z zachowania.

Wysokość stypendium: 25% - 50% czesnego przez 3 lata nauki
Termin składania Karty Zgłoszeń: zgodnie z kalendarium naboru i konkursów stypendialnych
Konkurs Stypendialny i ogłoszenie wyników: harmonogram zostanie ogłoszony po zakończeniu przyjmowania Kart Zgłoszeń. Informacja znajdzie się w kalendarium
Kto się może ubiegać: kandydaci do I klasy Liceum Ogólnokształcącego

    doc_iconKarta Zgłoszenia (word)

Stypendium Językowe (język niemiecki)

Jest to stypendium o które mogą się ubiegać osoby dobrze posługujące się językiem niemieckim. Stypendium jest przyznawane w drodze konkursu i składa się z trzech części: rozmowy oceniającej sprawność językową, rezentacji w języku niemieckim na temat wybranego kraju niemieckojęzycznego oraz rozmowy opartej o informacje o kandydacie z Karty Zgłoszenia. Aby utrzymać stypendium przez wszystkie lata nauki stypendysta musi otrzymać co najmniej ocenę bardzo dobrą z języka niemieckiego po każdym semestrze, oraz ocenę przynajmniej dobrą z zachowania.

Wysokość stypendium: 25% - 50% czesnego przez 3 lata nauki
Termin składania Karty Zgłoszeń: zgodnie z kalendarium naboru i konkursów stypendialnych
Konkurs Stypendialny i ogłoszenie wyników: harmonogram zostanie ogłoszony po zakończeniu przyjmowania Kart Zgłoszeń. Informacja znajdzie się w kalendarium
Kto się może ubiegać: kandydaci do I klasy Liceum Ogólnokształcącego

   doc_iconKarta Zgłoszenia (word)

Stypendium Plastyczne

Jest to stypendium przyznawane osobie, która może wykazać się talentem i zdolnościami plastycznymi. Kandydaci  w Karcie Zgłoszeń przedstawiają 3-letni plan pracy, rozłożony na 6 semestrów, który chcą realizować w trakcie nauki w Liceum Ogólnokształcącym ETE. Kandydaci powinni złożyć portfolio swoich prac, które pozwolą uzasadnić proponowany program rozwoju. Portfolio zostanie ocenione przez praktykujących artystów. Kandydaci mogą również dołączyć ze zgłoszeniem zaświadczenia o przyznanych im nagrodach i wyróżnieniach w konkursach artystycznych. Po złożeniu Karty Zgłoszenia kandydaci odbywają rozmowę konkursową na temat proponowanego planu rozwoju oraz swoich osiągnięć i zainteresowań. Aby utrzymać stypendium przez wszystkie lata nauki stypendysta powinien realizować opisany plan rozwoju (przedstawiając co semestr raport Dyrektorowi Szkoły), brać udział w konkursach plastycznych oraz uzyskać ocenę przynajmniej dobrą z zachowania.

  doc_iconKarta Zgłoszenia (word)

Wysokość stypendium: 25% - 50% czesnego przez 3 lata nauki
Termin składania Karty Zgłoszeń: zgodnie z kalendarium naboru i konkursów stypendialnych
Konkurs Stypendialny i ogłoszenie wyników: harmonogram zostanie ogłoszony po zakończeniu przyjmowania Kart Zgłoszeń. Informacja znajdzie się w kalendarium
Kto się może ubiegać: kandydaci do I klasy Liceum Ogólnokształcącego

Stypendium Muzyczne

Jest to stypendium dla osób, które mogą poszczycić się osiągnięciami muzycznymi. O przyznaniu stypendium decydują złożone zgłoszenie wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia i wyróżnienia muzyczne oraz przesłuchanie. W Karcie Zgłoszenia kandydaci przedstawiają 3-letni plan pracy, rozłożony na 6 semestrów, któy chcą realizować w trakcie nauki w Liceum Ogólnokształcącym ETE. Po złożeniu zgłoszenia na konkurs stypendialny zostaną wyznaczone terminy przesłuchań i rozmów konkursowych. Aby utrzymać stypendium przez wszystkie lata nauki stypendysta powinien realizować opisany plan rozwoju (przedstawiając co semestr raport Dyrektorowi Szkoły), brać udział w konkursach muzycznych, oraz otrzymać ocenę przynajmniej dobrą z zachowania.

Wysokość stypendium: 25% - 50% czesnego przez 3 lata nauki
Termin składania Karty Zgłoszeń: zgodnie z kalendarium naboru i konkursów stypendialnych
Konkurs Stypendialny i ogłoszenie wyników: harmonogram zostanie ogłoszony po zakończeniu przyjmowania Kart Zgłoszeń. Informacja znajdzie się w kalendarium
Kto się może ubiegać: kandydaci do I klasy Liceum Ogólnokształcącego

  doc_iconKarta Zgłoszenia (word)

Stypendium Twórcze

O to stypendium mogą ubiegać się osoby, które z polotem potrafią przelać swoje myśli na papier. Stypendium będzie przyznawane w drodze konkursu obejmującego portfolio trzech prac (określonych w zgłoszeniu) oraz rozmowy na temat przedstawionych prac oraz informacji o kandydacie zawartych w Karcie Zgłoszenia. Aby utrzymać stypendium przez wszystkie lata nauki stypendysta musi otrzymać co najmniej ocenę bardzo dobrą z języka polskiego po każdym semestrze, oraz przynajmniej ocenę dobrą z zachowania.

Wysokość stypendium: 25% - 50% czesnego przez 3 lata nauki
Termin składania Karty Zgłoszeń: zgodnie z kalendarium naboru i konkursów stypendialnych
Konkurs Stypendialny i ogłoszenie wyników: harmonogram zostanie ogłoszony po zakończeniu przyjmowania Kart Zgłoszeń. Informacja znajdzie się w kalendarium
Kto się może ubiegać: kandydaci do I klasy Liceum Ogólnokształcącego

 doc_icon Karta Zgłoszenia (word)

Stypendium Teatralne

Jest to stypendium dla osób, które chcą rozwijać swoje umiejętności sceniczne. Stypendium jest przyznawane w drodze konkursu, który składa się z dwóch części: przedstawienie przygotowanego wcześniej materiału (określonego w zgłoszeniu) i wykonanie zadania teatralnego wyznaczonego przez osobę prowadzącą rozmowę konkursową. Stypendium wynosi 25-50% czesnego. Aby utrzymać stypendium przez wszystkie lata nauki stypendysta musi brać aktywny udział w szkolnym teatrze oraz otrzymać przynajmniej ocenę dobrą z zachowania.

Wysokość stypendium: 25% - 50% czesnego przez 3 lata nauki
Termin składania Karty Zgłoszeń: zgodnie z kalendarium naboru i konkursów stypendialnych
Konkurs Stypendialny i ogłoszenie wyników: harmonogram zostanie ogłoszony po zakończeniu przyjmowania Kart Zgłoszeń. Informacja znajdzie się w kalendarium
Kto się może ubiegać: kandydaci do I klasy Liceum Ogólnokształcącego

   doc_iconKarta Zgłoszenia (word)

Stypendium Sportowe

Jest to stypendium dla osób, które mogą pochwalić się udokumentowanymi osiągnięciami sportowymi. Aby ubiegać się o to stypendium kandydaci muszą złożyć zgłoszenie, w którym opisują zawody, w którym wzięli udział i zajęli punktowane miejsca. Do zgłoszenia kandydaci również dołączają opinie trenera. Stypendium jest przyznawane na podstawie konkursu zgłoszeń, rozmowy na temat osiągnięć oraz planów sportowych kandydata. Stypendium wynosi 25% czesnego. Aby utrzymać stypendium przez wszystkie lata nauki stypendysta musi otrzymać co najmniej ocenę bardzo dobrą z wychowania fizycznego na koniec roku.

Wysokość stypendium: 25% - 50% czesnego przez 3 lata nauki.  Termin składania Karty Zgłoszeń: zgodnie z kalendarium naboru i konkursów stypendialnych

Konkurs Stypendialny i ogłoszenie wyników:  harmonogram zostanie ogłoszony po zakończeniu przyjmowania Kart Zgłoszeń. Informacja znajdzie się w kalendarium
Kto się może ubiegać:  kandydaci do I klasy Liceum Ogólnokształcącego

  doc_iconKarta Zgłoszenia (word)

 

Poprawiony: środa, 24 października 2018 14:39  

Licznik odwiedzin

Dzisiaj185
Yesterday134
Week1057
Miesiąc2873
Wszystkie278986

Currently are 22 guests online

Do końca roku szkolnego pozostało
...

Projekty

karuzelazjezykami

kolkohistgeo

fraktale

interblok

tutoring

wymianauslar1

bannerbezmaski

holandia

bannerkaruzela

ang 

ekg

 

Logo schools500reformation